Dětská psychoterapie

Jsem i dětský psycholog. S dětmi pracuji metodou Kids Skills, kterou vytvořil Dr. Ben Furman a jeho spolupracovníci ve Finsku.

V překladu metoda znamená “dětské dovednosti/schopnosti”. Odkrývá tak jádro přístupu: dítě se za podpory okolí a zároveň tvořivým způsobem učí konkrétní dovednost, která mu pomůže při řešení nebo překonání problému.

Dětská psychoterapie - Kids Skills

Jak probíhá dětská terapie?

Konzultace probíhá u malých dětí za účasti alespoň jednoho z rodičů. Pokud je dítě starší, proběhne terapie i bez rodiče za předchozí domluvy a souhlasu alespoň jednoho z rodičů. Vše záleží na individuální domluvě. Doprovod na místo terapie si zajišťuje rodič sám a má za něj veškerou právní odpovědnost.

Při práci s dětmi se vždy s dítětem předem domlouvám, které informace z naší konzultace mohou být sděleny rodičům a které ne. Zachování mlčenlivosti je důležité i pro děti (pocit bezpečného prostředí pro sdílení a navázání terapeutického vztahu). Výjimkou jsou informace, které by signalizovaly ohrožení zdraví či života dítěte.

Chci pomoci

Pracuji nejen individuálně s dětmi, ale i s dospělými, celou rodinou či páry.

© 2023 psycholog-smejkalova.cz Web navrhl a vytvořil DD-WEB